Budżet Obywatelski dla OSP Słupca samochód gaśniczy!

321
wyświetlenia

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupcy bezapelacyjnie zwyciężył wniosek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dotyczący wkładu własnego na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Słupca. SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Wyniki głosowania na poszczególne projekty przedstawiają się następująco:
1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Słupca – 2974 głosy.
2. Kompleksowa infrastruktura ogrodów działkowych ROD „Róża” – 683 głosy.
3. Modernizacja Strzelnicy Miejskiej na ulicy Gajowej – 442 głosy.
4. Budowa krytej trybuny na Stadionie Leśnym – 186 głosów.
5. Strefa relaksu na Jeziorem Słupeckim – 107 głosów.
6. Budowa boisk do siatkówki plażowej – 67 głosów.
7. Lokal dla młodzieży w budynku przy ulicy Armii krajowej 27 – 41 głosów.

W głosowaniu wzięło udział 5199 osób, co stanowi 47,99% uprawnionych. Niestety 699 głosów było nieważnych głównie z powodu braku numeru PESEL, głosów oddanych wielokrotnie na różne zadania, bądź głosów oddanych przez osoby nieuprawnione.

Kwota 150 tysięcy złotych jako wkład własny na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Słupca zostanie zapisana w projekcie budżetu miasta na 2021 rok.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ