Aparaty do znieczulenia dla SP ZOZ Słupca

527
wyświetlenia

Umowa na doposażenie słupeckiego szpitala dopiero co została podpisana, a już 28 listopada w gabinecie starosty słupeckiego podpisano umowę na „Dostawę trzech aparatów do znieczulenia w celu doposażenia bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”.

W wyniku postępowania przetargowego została wyłoniona firma GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którą reprezentował Sebastian Mielnik. Po stronie powiatu słupeckiego umowę podpisał starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Józefa Wziętka.

Przypomnijmy, iż środki finansowe zostały przyznane powiatowi słupeckiemu przez Wojewodę Wielkopolskiego z rezerwy budżetu państwa, na realizację projektu pod nazwą: „Doposażenie bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu wzmocnienia koordynacji opieki zdrowotnej oraz podwyższenia jakości świadczeń”.

Podczas podpisania umowy obecna była sekretarz z urzędu Mariola Landowska oraz Piotr Mańkowski – kierownik Referatu Zamówień Publicznych w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym.

Inf. Powiat Słupecki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ