Akcja prozdrowotna uczennicy SP Drążna

260
wyświetlenia

W ramach przygotowań do wojewódzkiego etapu Olimpiady Zdrowy Styl Życia PCK Oliwia Wyrzykiewicz z gimnazjalnej klasy 3a Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej przygotowała i przeprowadziła akcję prozdrowotną na temat wpływu picia napojów energetyzujących na zdrowie człowieka.

Oliwia opracowała i przeprowadziła ankietę dotyczącą picia energetyków skierowaną do uczniów z najstarszych klas. Następnie opracowała jej wyniki i zaprezentowała je na forum szkoły. Wyniki ankiet nie były zaskoczeniem, zgodnie z przewidywaniami okazało się, że uczniowie szkoły podstawowej piją napoje energetyzujące, ale z reguły nie znają składu tych produktów i nie potrafią określić ich wpływu na zdrowie młodego człowieka. Oliwia w trakcie prezentacji przedstawiła swoim rówieśnikom opis substancji wchodzących w skład napojów energetyzujących ze szczególnym uwzględnieniem ich negatywnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne młodego człowieka. Uczennica zwróciła uwagę na takie konsekwencje jak wzrost ryzyka otyłości, zaburzenie rytmu serca, nadciśnienie, cukrzyca czy rozchwianie emocjonalne prowadzące do depresji.

Mamy nadzieję, że akcja prozdrowotna Oliwii odniesie pozytywne skutki i nasi uczniowie zamiast szkodliwych napojów energetyzujących wybiorą zdrowe soki owocowe i aktywność fizyczną.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ