Absolutorium 2021 w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium

199
wyświetlenia

3 lipca 2021 roku to wyjątkowy dzień dla całej społeczności akademickiej Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Właśnie dziś kolejni absolwenci opuszczają mury uczelni, która rozpoczęła swoją działalność w Gnieźnie w 2002 roku. W uroczystym Absolutorium wzięło udział blisko 200 studentów, którzy z dniem dzisiejszym zakończyli naukę na studiach I oraz II stopnia na dwóch kierunkach – Pedagogika oraz Zarządzanie.

Zakończenie roku akademickiego 2020/2021 z powodu obostrzeń epidemicznych miało skromniejszy niż zwykle charakter i było podzielone na dwie tury. Wzięły w nim udział jedynie władze Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, absolwenci, a także goście nagradzający studentów za najlepsze prace dyplomowe.

Absolutorium zostało uroczyście otwarte przez Rektora GSW Milenium, dr. Krzysztofa Gawreckiego. Następnie za bardzo wysokie wyniki w nauce najlepsi tegoroczni absolwenci zostali nagrodzeni Tarczami Herbowymi Społeczności Akademickiej GSW Milenium, które są najwyższym odznaczeniem uczelni. Tarcze Herbowe oraz statuetki okolicznościowe otrzymali: na Kierunku Pedagogika studia I stopnia – Julia Sałata, na Kierunku Zarządzanie studia I stopnia – Beata Paczyńska, na Kierunku Pedagogika studia II stopnia – mgr Karina Borzykowska oraz na Kierunku Zarządzanie studia II stopnia – mgr Kinga Wiśniewska. Nagrody otrzymały również osoby, które wyróżniły się w trakcie studiowania wysoką aktywnością w działalności akademickiej i naukowej na rzecz Milenium.

W tej części uroczystości zostali również nagrodzeni autorzy najlepszych prac licencjackich oraz magisterskich. Wyróżnienia przyznali: Założyciel GSW Milenium prof. nzw. dr. Lechosław Gawrecki, Rektor GSW Milenium dr Krzysztof Gawrecki, Senator Rzeczpospolitej Polskiej Paweł Arndt, Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Paulina Hennig-Kloska, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Tadeusz Tomaszewski, Starosta Gnieźnieński Piotr Gruszczyński oraz Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz.

Elementem kończącym uroczystość było tradycyjne udzielenie absolutorium przez Rektora dr. Krzysztofa Gawreckiego i Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr Tomasza Albińskiego oraz wspólne odśpiewanie „Gaudeamus”, którym Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z dumą pożegnała kolejny rocznik swoich absolwentów.

Studenci do gnieźnieńskiej uczelni wrócą już na początku października wraz z początkiem nowego roku akademickiego 2021/2022, na który cały czas trwa rekrutacja na studia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ