75 tysięcy dofinansowania dla SP Koszuty!

541
wyświetlenia

Szkoła Podstawowa w Koszutach dzięki wsparciu Wójta Gminy Słupca Grażyny Kazuś i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Jarosławy Kobos pozyskała w ramach projektu na wyposażenie pracowni przyrodniczych dofinansowanie Ministra Edukacji Narodowej

Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w ramach 0,4 % rezerwy części subwencji oświatowej.
Nowoczesne pracownie, to też stworzenie w naszej szkole przyjaznego środowiska, które umożliwi uczniom brać czynny udział w eksperymentach, doświadczeniach a także projektach badawczych.
Niezmiernie się cieszymy, że uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość korzystania z nowoczesnych technologii, co oczywiście będzie stymulować ich rozwój i poprawiać wyniki – pisze dyrekcja szkoły.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ