719000 złotych na przebudowę budynku po gimnazjum

362
wyświetlenia

719 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest już na koncie Gminy Miejskiej Słupca. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami będę rekomendował radnym przeznaczenie tej kwoty na adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy.

Całość przebudowy budynku powinna zamknąć się w kwocie 850 tysięcy złotych.
W chwili obecnej siedziba biblioteki mieści się w historycznym budynku po byłej elektrowni miejskiej. Niestety budynek nie spełnia dostatecznych wymogów, aby nadal mogła ona tam funkcjonować. Pomieszczenia są za małe, żeby mógł zmieścić się w nich cały księgozbiór (część niestety musi być umieszczona w magazynie), nie ma czytelni dla dzieci, znacznie utrudniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu i możliwości jego zamontowania, sieć schodów bez możliwości montażu platformy schodowej, wąskie korytarze, brak dla czytelników toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych).
Przeniesienie biblioteki do nowego budynku jest zadaniem oczekiwanym przez społeczność lokalną. Remont umożliwi również poszerzenie księgozbioru, dostęp do całości księgozbioru, utworzenie czytelni dla dorosłych i dla dzieci, miejsca z możliwością skorzystania z komputera. Biblioteka będzie dostosowana do obowiązujących standardów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, będzie mogła nie tylko pełnić swe funkcje statutowe, ale stać się kreatorem życia kulturalnego w Słupcy i poszerzać pole swej działalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ