60000 zł dla Lądku: grant na program”#zdalna szkoła”!

450
wyświetlenia

Gmina Lądek jako jedna z pierwszych w Polsce otrzyma unijne dofinansowanie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego walkę z wykluczeniem cyfrowym.

Celem projektu jest dodatkowe wsparcie szkół w kształceniu na odległość.
Lądek w pierwszym możliwym terminie złożył wniosek grantowy na dofinansowanie wyposażenia szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.
2 kwietnia otrzymano informację o pozytywnej ocenie wniosku przez Komisję Przyznającą Granty, tym samym gmina została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania w wysokości 60.000,00 zł.
Za te pieniądze samorząd Gminy Lądek zakupi 31 laptopów, 2 tablety i 5 zestawów mobilnego dostępu do Internetu, które w dalszej kolejności zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w Ciążeniu, ZSP w Ratyniu i ZSP w Lądku.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ