50-lecie placówki oświatowej w Koszutach

2534
wyświetlenia

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie”

Tak jak we wszystkich szkołach, również w Koszutach pierwszego września witano nowy rok szkolny 2014/2015. Uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ połączona została z obchodami Jubileuszu 50 – lecia szkoły.

Wspólne świętowanie

3W tym niezwykle ważnym dniu na zaproszenie dyrektora szkoły Aldony Dranikowskiej przybyli zacni goście między innymi: Eugeniusz Grzeszczak – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Kin – wicestarosta powiatu słupeckiego, Jerzy Kopczyński – przewodniczący rady gminy Słupca, Grażyna Kazuś – wójt gminy Słupca, Błażej Berdziński – były wójt gminy Słupca, Dorota Rogalska-Daszkiewicz – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie, Jarosław Jankowski – dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, sołtysi: Zenon But, Janusz Jaszczak, Józef Włodarczyk, ksiądz proboszcz Ksawery Wilczyński, Józef Frydrychowicz – były dyrektor Szkoły Podstawowej w Koszutach, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych: Danuta Samul, Beata Przybylska, Mirosława Wędzina, Jolanta Kamińska, Ewa Romańska – dyrektor Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli Gminy Słupca, Marek Dranikowski – Prezes Mostostal Słupca, Prezes Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych w Warszawie, Jacek Krysiński, Mirosław Blejwas, Dariusz Mielcarek – dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy, Mariusz Król – radny powiatowy, Urszula Jantosz – Prezes Zarządy Oddziału ZNP Gminy Słupca, Seweryna Lewandowska – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy, Przemysław Kwiatkowski – przewodniczący Rady Rodziców, Tadeusz Wiatrowski – były przewodniczący Rady Szkoły i poprzedni przewodniczący Rady Rodziców: Zbigniew Dzwoniarski, Stanisław Plesiński, Izabela Siwińska, Henryk Marek Graczyk, Renata Ziętkiewicz, Małgorzata Smuszkiewicz,

 

Historia, o której trzeba pamiętać

Dyrektor Aldona Dranikowska w swym wystąpieniu nawiązała do historii szkoły, rozwoju oświaty na naszym terenie. Przypomniała nazwiska dyrektorów: Marii Leońskiej, Mariana Frydrychowicza, Michała Kubiaka, Józefa Frydrychowicza, Jadwigi Tyl, wyrażając jednocześnie uznanie dla ich pracy. Spośród byłych dyrektorów uroczystość zaszczycił swoja obecnością Józef Frydrychowicz. Dyrektor placówki wspomniała również dawnych nauczycieli, wyraziła  podziękowania rodzicom, którzy działali na rzecz dobra szkoły i dzieci na przestrzeni ostatnich lat.

50 lat jubileuszu szkoły – to wiele chwil zapisanych w sercach i pamięci, dla każdego z nas zapisanych inaczej. Jest to wartość bezcenna, bo to przeżycia, emocje, wzruszenia na trwałe zapisują się w ludzkiej pamięci i pozostają w naszych wspomnieniach – mówiła dyrektor Dranikowska.

Więcej w najnowszym wydaniu “Głosu”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ