476.520zł dla Gminy Słupca na edukację

722
wyświetlenia

Gmina Słupca złożyła wniosek do WRPO na lata 2014 – 2020 o dofinansowanie projektu dotyczącego kształcenia ogólnego, o nazwie “Słupca stawia na eksperyment”.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany i jak się dowiedzieliśmy na 98% wejdzie w życie. Odbyły się już negocjacje ostateczne negocjacje co do wielkości dofinansowania i została określona konkretna suma. Koszt całości projektu wynosi 502880 zł.
Projekt będzie obejmował cztery działania
1. Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach podstawowych i placówkach oświatowych gminy Słupca
2. Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, oraz właściwych postaw i umiejętności.
3. Wsparciu indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Działanie skierowane na wsparcie nauczycieli. W szkoleniu weźmie udział 76 nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Planowane wprowadzenie projektu i czas jego trwania to 1 września 2018 – 30 czerwca 2020.

Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ