4000000 zł mniej dla miasta!

786
wyświetlenia

Podczas Sesji Rady Miasta burmistrz Michał Pyrzyk poinformował, że na skutek rozwiązań rządowych, albo zmniejszają się miejskie dochody, albo zwiększają się nasze wydatki. Poniżej wypowiedź burmistrza miasta.

Cały czas pracujemy nad kształtem miejskiego budżetu na przyszły rok. Mamy już podane wskaźniki i wielkości pochodzące z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Wielkopolskiego. Prowadzimy rozmowy z kierownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych na temat kształtu ich planów dochodów i wydatków. Na dzisiejszej sesji proponujemy państwu podjęcie uchwał w sprawie wielkości podatków i opłat lokalnych na przyszły rok. Budżet jest bardzo trudny w fazie konstrukcji, gównie dlatego, że na skutek rozwiązań rządowych, albo zmniejszają się nasze dochody (głównie chodzi o udział samorządu w podatku dochodowym od osób fizycznych), albo jak przy podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia, albo podniesieniu płacy nauczycieli zwiększają się nasze wydatki. Skutek tych działań dla naszego budżetu to około 4 miliony złotych, na którą składają się jak już mówiłem, albo umniejszone dochody lub zwiększone wydatki. Ostateczny projekt planu dochodów i wydatków miasta przedstawimy Państwu już wkrótce na posiedzeniach komisji stałych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ