30 lat funkcjonowania samorządów

485
wyświetlenia

W 1989 r. Senat RP zainicjował proces zmian ustawowych i prawnych, który doprowadził do odbudowy samorządności w Polsce; decentralizacja władzy wyzwoliła w Polakach uśpioną kreatywność, gospodarność, pracowitość i mądry patriotyzm, chęć urządzania własnego domu. 30 lat funkcjonowania samorządów to niewątpliwie czas wystarczająco długi, by można było formułować oceny, bilansować dorobek czy wskazywać niedociągnięcia.

Ważną cezurą, o której należy wspomnieć, był drugi etap reformy samorządowej w roku 1999, który postawił przed społecznościami lokalnymi nowe wyzwania, jak chociażby konieczność organizacji nowych urzędów, przygotowania ich siedzib, zatrudnienia zespołów pracowniczych. Mimo braku wzorców oraz bez pomocy z zewnątrz, przygotowaliśmy strategię rozwoju Powiatu Słupeckiego, przejęliśmy zadania oświatowe, zbudowane zostały dwie duże sale środowiskowo-sportowe: w Strzałkowie i Zagórowie. Przez cały czas prowadziliśmy remonty i modernizacje mocno niedoinwestowanych placówek oświatowych.

Udało się wyzwolić wielki entuzjazm ludzi społecznie aktywnych, którzy cieszyli się, że Ziemia Słupecka znów jest powiatem i wspólnie mogą wpływać na jej losy oraz przyczyniać się do jej rozwoju. Główną inwestycją, którą udało się wtedy zrealizować, stwarzającą dalsze możliwości rozwoju miasta i powiatu, było bezpośrednie drogowe połączenie Słupcy z autostradą. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ aby zbudować dojazd, trzeba było wykupić działki od kilkudziesięciu właścicieli. Przeszkodą w realizacji ambitnych planów zresztą zawsze był brak odpowiednich gruntów, co uniemożliwiało przyciąganie inwestorów.

Z okazji jubileuszu należy podkreślić dobrą samorządów różnych szczebli, której efekty były widoczne przy budowie wspomnianych hal środowiskowo-sportowych, modernizacji dróg powiatowych oraz korzystaniu z programów na rzecz rozwoju i aplikowaniu o środki unijne. Patrząc z perspektywy czasu, sukcesem była wspólna inżynieria finansowa dotycząca rozbudowy szpitala, w której uczestniczyły samorząd powiatowy i samorządy gminne. W niedalekiej przyszłości powinno to skutkować lepszą opieką medyczną dla mieszkańców naszego powiatu.

Można więc zdecydowanie uznać reformę samorządową za sukces – każdy, kto jest społecznie aktywny i chce uczestniczyć w życiu swojej małej ojczyzny, zyskał taką możliwość. O kształcie budżetu i o tym, na co są wydawane pieniądze gminy, miasta czy powiatu, decydują radni wybierani spośród mieszkańców, a coraz częściej także bezpośrednio oni sami – dzięki instytucji budżetu obywatelskiego.

Inną kwestią jest zmniejszanie kompetencji samorządów oraz dodawanie zadań przez władzę centralną i niekierowanie na ich realizację odpowiednich środków. Szczególnie tę centralizację i zapędy autorytarne obserwujemy w ostatnim czasie, co pozostaje w sprzeczności z zasadami demokracji, na których straży stoją samorządy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ