Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Nr 18 PZW Słupca – Miasto

249
wyświetlenia

W dniu 3 października 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Nr 18 PZW Słupca – Miasto.

Po wyborze przewodniczącego, sekretarza i komisji statutowych, Prezes Koła Roman Kwitowski złożył sprawozdanie Zarządu Koła za minioną kadencje 2017 – 2020 rok.
Cieszy fakt, że jest rosnąca liczba członków naszego Koła i tak w 2017 r. Koło liczyło 525 członków w tym 39 młodzieży w 2018 r. Koło liczyło 515 członków i w tym 41 młodzieży,
w 2019 r. Koło liczyło 528 członków w tym 44 uczestników, natomiast w 2020 roku zanotowaliśmy największą ilość członków od powstania Koła tj. 615 osób w tym 44 uczestników.
Należy nadmienić, że w okresie sprawozdawczym z Zarządu Koła na własną prośbę odszedł Kol. Radosław Kasznia i w to miejsce została wybrana Danuta Jabłońska zostając Gospodarzem Koła i po efektach pracy społecznej widać, że „znalazł się odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku”.
Następnie Prezes Zebrania poinformował o obowiązujących składkach na rok 2021 i tak:
• składka normalna 235 zł,
• ulgowa dla emerytów po 65 roku życia 138 zł,
• ulgowa dla uczestników 55 zł,
• egzamin za kartę 0 zł,
• legitymacja członkowska 5 zł,
• wpisowe 25 zł,
• uczestnicy 12 zł,
wzrost składki w stosunku do roku ubiegłego o 5 zł ale należy zaznaczyć, że i tak są one jedne z najniższych w Polsce. Wzrost opłaty na 2021 podyktowany był pozyskaniem nowego zbiornika do wędkowania Kozarzewek gm. Kazimierz Biskupi o wielkości 66 ha, a co za tym idzie zwiększeniem opłaty za dzierżawy.
Niestety w 2020 roku nie wykonaliśmy planu zawodów, imprez wędkarskich i czynów społecznych z uwagi na pandemię i zakazy sanitarne.
W kolejnym punkcie Prezes omówił działalność finansową i gospodarczą. Podziękował kol. Kazimierzowi Sobczakowi – Skarbnikowi Koła za wzorowe prowadzenie gospodarki finansowej.
Działalność rybacka – w latach 2017 – 2020 Zarząd Okręgu PZW Konin dostarczył nam
i zarybił jezioro słupeckie w ilości 4 tony 455,5 kg.
Ochrona wód i zwalczanie kłusownictwa – na bieżąco uzupełniano w wyposażenie Społeczną Straż Rybacką. Bardzo dobrze układa się współpraca grupy SSR naszego Koła
z grupą SSR z Koła Mostostal Słupca.
Od 2018 roku przy naszym Kole działa i wspomaga nas w działaniach grupa SSR
z Ciążenia.
Następnie Prezes przedstawił Plan Pracy i terminarz imprez na rok 2022.
W dalszej kolejności Jerzy Kałecki – przedstawił sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
i Rzecznika Dyscyplinarnego, Bogdan Ciupa sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej oraz Marek Kostrzewski sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stawiając wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, który po przegłosowaniu przyjęto jednogłośnie.
Najważniejszym punktem Walnego Zgromadzenia był wybór nowych władz Koła i tak: Prezesem na kolejną kadencję Koła został ponownie Roman Kwitowski, do Zarządu wybrano: Bogdana Ciupę, Eugeniusza Żminkowskiego, Kazimierza Sobczaka, Danutę Jabłońską, Jerzego Kałeckiego, Piotra Kozłowskiego, Zygmunta Ligockiego oraz Roberta Kozłowskiego. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marek Kostrzewski, Piotr Renkiel, Eugeniusz Grabowski, Michał Markowski i Krzysztof Mizerski. Do Sądu Koleżeńskiego: Krzysztof Smuszkiewicz, Leszek Górecki, Andrzej Jaroński, Karol Markowski oraz Piotr Szeniawski. Delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Koninie zostali: Zygmunt Ligocki i Danuta Jabłońska, na zastępcę delegatów wybrano Romana Kwitowskiego.
W dalszej części Zgromadzenia Skarbnik Koła Kazimierz Sobczak odczytał plan finansowy na rok 2021 i 2022.
Następnie w drodze dyskusji i po przegłosowaniu /jednogłośnie/ przyjęto Uchwałę
Nr 3 w sprawie: „upoważnienia Zarządu Koła PZW Nr 18 Słupca – Miasto do sporządzania
i uchwalania budżetu Koła oraz nanoszenia ewentualnych poprawek w Preliminarzu Budżetu na rok 2022”.

Najprzyjemniejszym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń:
Jerzy Kałecki, Lech Wrzosek i Piotr Kozłowski otrzymali Brązową Odznakę PZW za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego.
Zygmunt Ligocki otrzymał Medal za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa.
Danuta Jabłońska, Andrzej Jaroński, Marek Kostrzewski, Karol Markowski i Michał Markowski otrzymali Odznakę „Za Zasługi Dla Wędkarstwa Konińskiego”.

Informacji udzielił Rzecznik Prasowy Koła Jerzy Kałecki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ