1,3 miliona dla SP ZOZ Słupca!

994
wyświetlenia

Słupecki szpital otrzymał prawie 1,3 mln zł dofinansowania na wydatki związane z doposażeniem. Przedmiotem podpisanej Umowy jest dofinansowanie środkami z rezerwy ogólnej budżetu państwa, w formie dotacji celowej, zadania pn. „Doposażenie bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu wzmocnienia koordynacji opieki zdrowotnej oraz podwyższenia jakości świadczeń” w wysokości 1 296 000 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Podpisanie stosownej umowy miało miejsce 26 listopada w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, z udziałem: wicewojewody wielkopolskiego Anety Niestrawskiej, starosty Jacka Bartkowiaka, wicestarosty Czesława Dykszaka, skarbnika powiatu Józefa Wziętka oraz p.o. dyr. SP ZOZ w Słupcy Rafała Spachacza i dyr. ds. medycznych Jana Woźniaka. Przy podpisaniu umowy obecny była również poseł Leszek Galemba.

Starosta, witając zgromadzonych, wyraził ogromne słowa podziękowania dla osób nieobecnych, a bez których wsparcia zdecydowanie trudniej byłoby uzyskać to dofinansowanie. Podziękowania starosta skierował pod adresem byłego już wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, który w dniu dzisiejszym przekazywał obowiązki służbowe wojewody swojemu następcy Łukaszowi Mikołajczykowi. Podziękowania zostały także skierowane do posła Witolda Czarneckiego.

Aneta Niestrawska wicewojewoda wielkopolski, po raz pierwszy wzięła udział w oficjalnym spotkaniu na terenie Starostwa Powiatowego w Słupcy. Pani Wojewoda podkreśliła, że jest przekonana, iż przekazane dofinansowanie poprawi jakość świadczonych usług, poprawie obsługę pacjentów i przyśpieszy zapewne wiele działań związanych z obsługą medyczną.

Jan Woźniak dyr. ds. medycznych SP ZOZ zaznaczył, że środki zostaną przekazane na zakup trzech stołów operacyjnych, aparaty do znieczulenia, aparat do diatermii, jako wyposażenie nowych bloków operacyjnych. – Przetarg został już rozstrzygnięty. Bardzo się cieszymy z tego nowego sprzętu, który na lata zapewni nam bezpieczeństwo i duży komfort pracy.

Głos zabrał także Rafał Spachacz p.o. dyr. SP ZOZ w Słupcy, który także wyraził ogromną radość z pozyskanych środków. – Dar tej dotacji jest docenieniem potrzeb powiatu słupeckiego w zakresie poprawy jakości obsługi pacjentów, ale i dobrym zwiastunem na przyszłość (…) Jest to część potrzeb. Wiadomym jest, że będziemy chcieli się doskonalić. Ale też swoja pracą będziemy chcieli tez pokazać, że warto w nas inwestować. Nasze potrzeby będą adekwatne do poprawy standardów obsługi pacjenta.

Inf. Starostwo Powiatowe

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ